Odpověď Domova na článek v tisku

Odpověď Domova u rybníka Víceměřice na článek uveřejněný dne 21. 05. 2018 v prostějovském Večerníku

Domov u rybníka Víceměřice se důrazně ohrazuje proti článku Hnus! Znásilnili v domově stařenku zveřejněném na stránkách Večerníku dne 21. 5. 2018. Informace v uvedeném článku jsou nepravdivé, nevycházejí z důvěryhodných zdrojů a neoprávněně poškozují dobrou pověst Domova. Není pravdou, že by dne 20. dubna v ústavu sociální péče Domov u rybníka Víceměřice došlo ke znásilnění šestaosmdesátileté stařenky, ani že by se kterýkoli z klientů ústavu měl jakkoli podílet na závadném chování vůči jinému klientovi. Ve skutečnosti, den předtím, tj. 19. dubna, bylo personálem Domova nahlášeno potenciálně rizikové chování jedné z běžných návštěv, které bylo – pouze z důvodu opatrnosti – raději preventivně řešeno zvýšeným dohledem ze strany personálu nad průběhem této návštěvy. Klientka se po návštěvě normálně vrátila na svůj pokoj a k žádnému popsanému incidentu nedošlo; návštěvník Domov v klidu opustil. Zveřejněný článek tak v nadpise zcela nepravdivě informuje o „senzaci“, že mluvčí policie měl údajně potvrdit trestný čin spáchaný na seniorce. Ve skutečnosti ani mluvčí, ani nikdo jiný jednající za policii trestný čin nepotvrdil, neboť k žádnému nedošlo. Podle vnitřních pravidel Domova u rybníka byla pouze preventivně kontaktována policie za účelem přítomnosti na místě a zabránění potenciálně závadnému chování návštěvy pro případ, že by návštěva musela být předčasně ukončena, k čemuž však nedošlo. Každému soudnému člověku musí být zřejmé, že ke znásilnění klienta na chodbě domova sociálních služeb ani nemůže dojít, neboť v Domově se neustále pohybuje množství personálu a mezi jejich povinnosti patří mimo jiné i zabránění jakýmkoli útokům na zdraví, čest a důstojnost klientů, tedy mimo jiné i řešit situace, pokud by hrozilo, že bude klient kýmkoli obtěžován či jinak poškozován. 

Celý článek tak zjevně vychází jen z nepravdivých tvrzení nejmenovaného obyvatele Víceměřic, který v Domově u rybníka Víceměřice nejenže nepracuje, ale ani nebyl popsané události přítomen. Autor článku se bohužel neobtěžoval ověřit si věrohodnost svého zdroje a pravdivost jím podaných informací objektivizovat. Protože celý článek Domov u rybníka Víceměřice poškozuje, bude se proti této pomluvě a šíření nepravdivých informací Domov u rybníka Víceměřice bránit právní cestou.

za Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace   

Bc. Felipe Sánchez López, MBA, ředitel