Tato akce probíhá již několikátý rok a má především za cíl širokou veřejnost skrze vlastní zážitek poučit o závažnosti problému černých skládek a odpadu v přírodě. V letošním roce oficiální datum připadl na 6. dubna. My jsme chtěli tuto akci také podpořit, a proto jsme se 8. dubna vydali na jarní úklid blízkého okolí našeho Domova. Počasí nám přálo, byla to příjemná procházka spojená s dobrým skutkem. Na závěr jsme si opekli špekáčky a po krátkém posezení jsme se rozloučili.

Autor: A. H., V. F. (aktivizační úsek)