Fotogalerie roku 2016

Tak jako každý rok, tak i ten letošní uspořádal dne 29. listopadu 2016 Domov u rybníka Víceměřice pro uživatele „Kateřinskou zábavu‟ v Nezamyslicích. Na akci nás přijeli navštívit hosté z Klentnice, Pačlavic a Nezamyslic. Pro všechny přítomné bylo připraveno bohaté pohoštění a v programu zábavy vystoupil člen divadla Slunečnice z Brna pan Kristián Šebek s hudebním pásmem, plném známých českých hitů. Akce se vydařila, všichni účastníci byli spokojeni a už nyní se těší na další kulturní setkání. Ve Víceměřicích 7. 12. 2016, Vít Fialka - vedoucí Domova pro seniory

Dne 13. září proběhlo v našem Domově „Setkání seniorů‟. Akce se uskutečnila v odpoledních hodinách v parku organizace. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno bohaté pohoštění a v kulturním programu vystoupil folklorní soubor Pantlék z Němčic nad Hanou. Po zbytek akce byla zajištěna reprodukovaná lidová hudba. Počasí nám celé odpoledne přálo, senioři byli spokojeni a již nyní se těší na další společné setkání. Jindra Kouřilová - vedoucí Domova se zvláštním režimem, Vít Fialka - vedoucí Domova pro seniory.

Dne 9.7.2016 se uživatelé Domova u rybníka zúčastnili exhibičního závodu v malé kopané ve Víceměřicích, kde si zahráli přímo proti víceměřickému družstvu fotbalistů s velice dobrým výkonem.

Tak jako každý rok, tak i letos uspořádal Domov u rybníka Víceměřice pro uživatele a jejich blízké „Letní posezení‟. Akce se konala v parku organizace. Na úvod všechny hosty přivítala paní ředitelka Mgr. Bc. Marcela Burová. V programu vystoupila skupina „Kluci‟ pod vedením paní Lenky Trněné, dále vystoupilo divadlo Slunečnice z Brna s pořadem „Muzikoterapie aneb léčba hudbou‟, kde účinkující měli připravené pěkné hudební pásmo, plné známých melodií. Na závěr vystoupil pan Kratochvíl s ukázkou muzikoterapie, kde do vystoupení zapojil i hosty. Akce se všem líbila, počasí nám přálo a tak se budeme těšit na další společné setkání. Vít Fialka vedoucí Domova pro seniory

Posezení seniorů Dne 1. 6. 2016 uspořádala naše organizace společně s OÚ Víceměřice „Posezení seniorů‟ v zámeckém parku. Na této akci vystoupila místní mateřská škola a folklorní soubor PANTLÉK z Němčic nad Hanou. Pro hosty bylo zajištěno bohaté občerstvení. Byla také připravena soutěž o nejlepší koláč, zákusek ke kávě. Akce se všem zúčastněným velice líbila, ale vzhledem k nepříznivému počasí byla předčasně ukončena, a tak budeme doufat, že při dalším setkání seniorů nám počasí bude přát. Vít Fialka vedoucí Domova pro seniory Jindřiška Kouřilová vedoucí Domova se zvláštním režimem

Dne 25.4.2016 proběhlo v Domově u rybníka již tradiční " Pálení čarodějnic". Uživatelé se sešli v košíkárně, kde pro ně bylo připraveno občerstvení i s hudbou. Po soutěžích a tanci byla vyhlášena nejlepší čarodějnice. Na 3.místě se umístila čarodějnice z 5. oddělení, 2.místo si získala čarodějnice z 11.oddělení a 1.místo získala čarodějnice z Domova seniorů.

Dne 31.3.2016 proběhlo v Domově u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace vynášení Morany spojené s vítáním jara. Za zvuku řehtaček , "ozembouchu", pískotu a dobré nálady byla definitivně ukončena zima a Morana byla podpálena a vhozena do potoka za účasti uživatelů našich sociálních služeb

Dne 17.3.2016 se uskutečnil 19. ročník "Pepíkovského turnaje", kterého se účastnilo 43 sportovců (z toho 32 mužů a 11 žen) z těchto zařízení: Domov Horizont p.o. Kyjov, Domov "Na Zámku" p.o. Nezamyslice, Zelený dům pohody Hodonín,Zámek Břežany p.o., Naděje Zlín, Zámeček p.o. Střelice,Sociální služby pro seniory p.o. Šumperk, Nové Zámky p.o. - Rybníček Litovel a Domov u rybníka p.o. Víceměřice. V kategorii ženy se umístila na 1.místě - Přikrylová Marie (Zlín). V kategorii muži "B" se na 1.místě umístil - Plesl Josef (Nezamyslice). Slovák Josef (Zlín) obsadil 1. místo v kategorii muži "A". Náš Ringl Zdeněk obsadil v této kategorii 2.místo. Všem sportovcům děkujeme za účast a vítězům srdečně blahopřejeme.

Tak jako každým rokem,tak i letos se v Domově u rybníka Víceměřice slavil svátek sv. Valentýna tradiční Valentýnskou zábavou,která se konala 10.2.2016 v SRC Nezamyslice. Na Valentýnskou zábavu přivítaly pozvání uživatelky z Domova se zvláštním režimem Bílsko, uživatelky ze Srdce v domě Klentnice a hosté z Euroinstitutu. Zpestřením programu byla soutěž o nejlepšího tanečníka a nejlepší taneční pár. I přes nelehký úkol se porotě podařilo vybrat mezi tanečnicemi uživatelku z Klentnice a z Bílska, z Domova 2 se nejlepším tanečníkem stal pan Fréhar, z Domova 3 pan Punčochář. Nejlepším tanečním párem byl vyhlášen paní Švachová a pan Skácel.