Fotogalerie roku 2017

Dne 18.6.2017 jsme v parku Domova u rybníka uspořádali Letní posezení pro uživatele a jejich rodinné příslušníky. Vystoupení divadla Slunečnice mělo velký úspěch. Jejich repertoár se skládal z písní filmových, muzikálových i populárních.

Dne 5.6. zahrála skupina Kluci v Centru sociálních služeb v Kojetíně, kde se uskutečnilo "Vítání léta" .

Soutěž o nejhezčí "Mobilní zahrádku" Domova u rybníka, vyhlášena sociálním úsekem. Vyhodnocení proběhne 26.6.2017.

Dne 23. května se naši uživatelé zúčastnili “MÁJKOVÉ OLYMPIÁDY‘‘, která se konala za krásného počasí v Prostějově v Centru sociálních služeb. Uživatelé si zasoutěžili a při kávě a občerstvení si popovídali a zavzpomínali s ostatními. Chtěla bych touto cestou poděkovat za pozvání. Jindra Kouřilová vedoucí Domova se zvláštním režimem

Dne 24.4.2017 se uskutečnilo v Domově u rybníka - "košíkárna", již tradiční Pálení čarodějnic. Uživatelé se sešli v hojném počtu, kde pro ně bylo připraveno občerstvení s hudbou. Po soutěžích a tanci byla vyhlášena nejlepší čarodějnice. Na 3.místě se umístila čarodějnice ze 7. oddělení, 2.místo získala čarodějnice z 5.oddělení a 1.místo vyhrála čarodějnice z Domova seniorů.

20.ročník Pepíkovského turnaje proběhl 21.3.2017 za účasti 43 hráčů a hráček. Z našeho družstva se nejlépe umístil Zdeněk Ringl na 2.místě. Další členové družstva stolního tenisu byli Vlček J., Pata J., Oláh P., Karger R. a Malík J.

Dne 14.3. se konala “Jarní zábava“ v SRC v Nezamyslicích. Pro naše uživatele a pozvané hosty bylo připravení odpoledne plné zábavy a tance, kde také vystupoval taneční soubor Pantlék, Zdeňka Kurečková a Jan Plaček se svou taneční sestavou a Vojta Dražovský s hudebním doprovodem na bubny.

Senioři byli pozváni na odpolední přátelskou besedu a posezení se seniory z obce Víceměřice, které se uskutečnilo 12. 3. 2017. Zúčastnilo se ho 13 seniorů z Domova pro seniory. Byl připraven bohatý program – vystoupení mateřské školy Víceměřice, různá taneční vystoupení a na závěr kouzelnické vystoupení, do kterého byli zapojeni i naši senioři. Připraveno bylo také občerstvení. Senioři byli velmi spokojení a těší se na další podobnou akci. Bc. Jiřina Ondráková, DiS. – Domov pro seniory foto: Marcela Iránková

Dne 8. března 2017 uspořádali pracovníci Domova seniorů Víceměřice pro svoje uživatelky sváteční posezení k příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen. Pro uživatelky bylo ve společenské místnosti organizace přichystáno drobné pohoštění a každá žena obdržela kytičku. Pro zpříjemnění nálady si uživatelky poslechly písničky ze Šlágru. Všem zúčastněným se posezení velmi líbilo. Vít Fialka vedoucí Domova pro seniory

1.Hudební doprovod na bubny Vojta Dražovský
2.Taneční vystoupení Zdeňka Kurečková a Jan Plaček