Kolektivní smlouva je pracovněprávní úkon uzavíraný mezi dvěma stranami, a to odborovou organizací a zaměstnavatelem, obsahem kolektivní smlouvy jsou informace týkající se mzdových a dalších pracovních podmínek pro zaměstnance.

Kolektivní smlouvy


  Kolektivní smlouva 2019

   Kolektivní smlouva 2018

   Kolektivní smlouva 2017

    Kolektivní smlouva 2016

    Kolektivní smlouva 2015

    Kolektivní smlouva 2014

    Kolektivní smlouva 2013