Bazální terapie

Bazální stimulace umožňuje zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a stimulací vnímání organizmu lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci. Bazálně stimulující péče podporuje vývoj u lidí, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě omezeni v komunikaci, vnímání či pohybu. Na uživatele je pohlíženo jako na partnera a jsou respektovány jeho zachovalé schopnosti v oblasti vnímání, lokomoce (schopnost pohybu) a komunikace.

bazalni_stimulace_1bazalni_stimulace_3bazalni_stimulace_4 bazalni_stimulace_8bazalni_stimulace_5bazalni_stimulace_7