Organizační struktury

Domov pro osoby se zdravotním postižením – schéma od 01.07.2017


Domov pro seniory schéma od 01.07.2017


Domov se zvláštním režimem – schéma od 01.07.2017


Chráněné bydlení – schéma od 01.07.2017