Aktivizační činnosti

Aktivizační činnost je služba vycházející ze zjištěných potřeb, přání a cílů jednotlivých uživatelů sociálních služeb. Důležitým faktorem  této aktivity je změna každodenního stereotypu. Cílem této činnosti je aktivizace uživatelů, vyplnění jejich volného času, prevence proti psychickým obtížím…

Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace plánuje a provádí činnosti individuální i skupinové, které jsou zaměřeny na nácvik a upevňování psychických, sociálních a motorických schopností a dále na nácvik a udržení soběstačnosti.
Aktivizační činnosti mají vést k podpoře a prevenci proti poklesu funkcí v oblasti fyzické, duševní i sociální tak, aby závislost uživatelů na našich službách byla co nejmenší.

Nabízené činnosti


Košíkářská dílna

 Košíkářství má v Domově u rybníka hluboké kořeny. Vše začalo     příchodem košíkářského mistra Františka Galandy do Víceměřic a bylo rozhodnuto, že ve víceměřickém domově bude založeno košíkářství. Vlastní práce v košíkářské dílně začala v roce 1952. Organizace každoročně sklidí asi 200 q kvalitního košíkářského  proutí. Do sklizně se pod dohledem zkušených instruktorů zapojují uživatelé, pro které je práce aktivizační činností. Od sklizně proutí v proutníku, až po samotný výrobek následuje složitý proces, který zahrnuje vaření, loupání a zrání proutí, které se pak splétá do požadovaného výrobku. Organizace si získala popularitu po celém území naší republiky kvalitou svých košíkářských výrobků.   Nabídka výrobků


Tkalcovská dílna 

Velmi žádaným není jen košíkářské zboží, ale také tkané koberečky. Tkaní koberců a předložek patří k akivizačním činnostem, které u uživatelů přispívají k rozvoji jemné motoriky. Dnes je v dílně 5 stavů, na nichž pracuje 6 tkalců. Dříve se koberce tkaly ze starých textilií, dnešní výrobky jsou však proslulé i kvalitním materiálem. Tkají se ze zbytků mohérových šál, které dostáváme sponzorským darem přímo od výrobce. Zruční tkalci za den dokáží vyrobit i několik metrů koberců s atraktivními vzory.   Nabídka výrobků


Keramická dílna

Keramický kroužek je v Domově založen od roku 2013 a je tedy nejnovější aktivizační činností. Původně byl zřízen v místnosti na košikářské dílně, avšak od 1. 1. 2014 probíhá na nově otevřeném Chráněném bydlení v aktivizační místnosti ve Víceměřicích.
Kroužek navštěvují dvakrát týdně průběžně všichni uživatelé z Domova. Cílem kroužku je naučit uživatele znalostem a řemeslným dovednostem, umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie uživatelů či rozvoji citu pro práci s materiálem. Obsahem kroužku, je pak správné zpracování hlíny, válení, vykrajování, barvení (glazování) a především tvoření různých jednoduchých výrobků. Uživatelé si v kroužku procvičí nejen jemnou motoriku, ale i paměťové a rozumové schopnosti.

Keramická dílna je jedenkrát týdně přístupná pro veřejnost.


Hospodářství

Někteří uživatelé se rádi zapojují do zahradnických prací.

Několik dalších uživatelů se věnuje chovatelství zvířat. Jako zkušení hospodáři se starají o kačeny, slepice, andulky, holuby, prasata, kozy a další zvířata.
Na jaře se těší z narozených mláďat. Navazují tak na starou tradici. Rozsáhlé hospodářství provozovaly již sestry dominikánky, které zařízení založily.


 Canisterapie

Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa.  Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro osoby trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. V domovech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování. Canisterapie se také uplatňuje jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné.


Hudební skupina KLUCI

Domov u rybníka se může pochlubit hudební skupinou KLUCI, která pravidelně zkouší a vystupuje na nejrůznějších akcích. Hudbu a písničky si uživatele vybírají převážně sami.


Muzikoterapie 

Muzikoterapie  je použití hudby za účelem dosažení pozitivních změn v psychologickém, tělesném, kognitivním a sociálním fungování jedince se zdravotními nebo edukačními problémy.  Zahrnuje v sobě účast uživatele na hudební tvorbě a produkci. Uživatel sám zpívá, hraje na hudební nástroj, projevuje se.


Rukodělné činnosti 

Smyslem aktivizace ale i dalších akcí, které pořádáme,  je zpestřit volný čas uživatelů , obohatit  je o sdílení společných zážitků, radosti z výroby a výrobku, který si sami zhotoví či namalují.


Sportovní kroužky

Sportovní kroužky se těší velké oblibě. Našim uživatelům nabízíme stolní tenis, atletiku, míčové hry, kuželky, plavání a další netradiční sporty jako např. bocca. Instruktoři, kteří vedou tyto kroužky jsou velmi zkušení, dokáží skvěle motivovat a dosahují s uživateli výborných výsledků.


Oddechová činnost

Procházky jsou nedílnou součástí každodenního života na domovech. 

Výlety pořádají jednotlivá oddělení a těší se velkému zajmu. Navštěvujeme hrady a zámky, zoo parky a další zajímavá místa. 

Rekreace pořádá Domov popř. oddělení dle zájmu uživatelů.


Společenské akce

Společenské akce se konají několikrát do roka, jsou na ně zváni jak rodinní příslušníci uživatelů tak i uživatelé z jiných zařízení.