Aktivizační činnosti

Aktivizační činnost je služba vycházející ze zjištěných potřeb, přání a cílů jednotlivých uživatelů sociálních služeb. Důležitým faktorem  této aktivity je změna každodenního stereotypu. Cílem této činnosti je aktivizace uživatelů, vyplnění jejich volného času, prevence proti psychickým obtížím…

Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace plánuje a provádí činnosti individuální i skupinové, které jsou zaměřeny na nácvik a upevňování psychických, sociálních a motorických schopností a dále na nácvik a udržení soběstačnosti.
Aktivizační činnosti mají vést k podpoře a prevenci proti poklesu funkcí v oblasti fyzické, duševní i sociální tak, aby závislost uživatelů na našich službách byla co nejmenší.

Nabízené činnosti


Košíkářská dílna

 Košíkářství má v Domově u rybníka hluboké kořeny. Vše začalo     příchodem košíkářského mistra Františka Galandy do Víceměřic a bylo rozhodnuto, že ve víceměřickém domově bude založeno košíkářství. Vlastní práce v košíkářské dílně začala v roce 1952. Organizace každoročně sklidí asi 200 q kvalitního košíkářského  proutí. Do sklizně se pod dohledem zkušených instruktorů zapojují uživatelé, pro které je práce aktivizační činností. Od sklizně proutí v proutníku, až po samotný výrobek následuje složitý proces, který zahrnuje vaření, loupání a zrání proutí, které se pak splétá do požadovaného výrobku. Organizace si získala popularitu po celém území naší republiky kvalitou svých košíkářských výrobků.   Nabídka výrobků

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“100″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“70″ number_of_columns=“5″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]


Tkalcovská dílna 

Velmi žádaným není jen košíkářské zboží, ale také tkané koberečky. Tkaní koberců a předložek patří k akivizačním činnostem, které u uživatelů přispívají k rozvoji jemné motoriky. Dnes je v dílně 5 stavů, na nichž pracuje 6 tkalců. Dříve se koberce tkaly ze starých textilií, dnešní výrobky jsou však proslulé i kvalitním materiálem. Tkají se ze zbytků mohérových šál, které dostáváme sponzorským darem přímo od výrobce. Zruční tkalci za den dokáží vyrobit i několik metrů koberců s atraktivními vzory.   Nabídka výrobků

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“101″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“70″ number_of_columns=“5″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]


Keramická dílna

Keramický kroužek je v Domově založen od roku 2013 a je tedy nejnovější aktivizační činností. Původně byl zřízen v místnosti na košikářské dílně, avšak od 1. 1. 2014 probíhá na nově otevřeném Chráněném bydlení v aktivizační místnosti ve Víceměřicích.
Kroužek navštěvují dvakrát týdně průběžně všichni uživatelé z Domova. Cílem kroužku je naučit uživatele znalostem a řemeslným dovednostem, umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie uživatelů či rozvoji citu pro práci s materiálem. Obsahem kroužku, je pak správné zpracování hlíny, válení, vykrajování, barvení (glazování) a především tvoření různých jednoduchých výrobků. Uživatelé si v kroužku procvičí nejen jemnou motoriku, ale i paměťové a rozumové schopnosti.

Keramická dílna je jedenkrát týdně přístupná pro veřejnost.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“102″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“70″ number_of_columns=“5″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]


Hospodářství

Někteří uživatelé se rádi zapojují do zahradnických prací.

Několik dalších uživatelů se věnuje chovatelství zvířat. Jako zkušení hospodáři se starají o kačeny, slepice, andulky, holuby, prasata, kozy a další zvířata.
Na jaře se těší z narozených mláďat. Navazují tak na starou tradici. Rozsáhlé hospodářství provozovaly již sestry dominikánky, které zařízení založily.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“99″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“70″ number_of_columns=“5″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]


 Canisterapie

Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa.  Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro osoby trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. V domovech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování. Canisterapie se také uplatňuje jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“103″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“70″ number_of_columns=“5″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]


Hudební skupina KLUCI

Domov u rybníka se může pochlubit hudební skupinou KLUCI, která pravidelně zkouší a vystupuje na nejrůznějších akcích. Hudbu a písničky si uživatele vybírají převážně sami.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“52″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“70″ number_of_columns=“5″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]


Muzikoterapie 

Muzikoterapie  je použití hudby za účelem dosažení pozitivních změn v psychologickém, tělesném, kognitivním a sociálním fungování jedince se zdravotními nebo edukačními problémy.  Zahrnuje v sobě účast uživatele na hudební tvorbě a produkci. Uživatel sám zpívá, hraje na hudební nástroj, projevuje se.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“104″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“70″ number_of_columns=“5″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]


Rukodělné činnosti 

Smyslem aktivizace ale i dalších akcí, které pořádáme,  je zpestřit volný čas uživatelů , obohatit  je o sdílení společných zážitků, radosti z výroby a výrobku, který si sami zhotoví či namalují.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“105″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“70″ number_of_columns=“5″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]


Sportovní kroužky

Sportovní kroužky se těší velké oblibě. Našim uživatelům nabízíme stolní tenis, atletiku, míčové hry, kuželky, plavání a další netradiční sporty jako např. bocca. Instruktoři, kteří vedou tyto kroužky jsou velmi zkušení, dokáží skvěle motivovat a dosahují s uživateli výborných výsledků.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“108″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“70″ number_of_columns=“5″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]


Oddechová činnost

Procházky jsou nedílnou součástí každodenního života na domovech. 

Výlety pořádají jednotlivá oddělení a těší se velkému zajmu. Navštěvujeme hrady a zámky, zoo parky a další zajímavá místa. 

Rekreace pořádá Domov popř. oddělení dle zájmu uživatelů.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“61″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“7″ number_of_columns=“5″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]


Společenské akce

Společenské akce se konají několikrát do roka, jsou na ně zváni jak rodinní příslušníci uživatelů tak i uživatelé z jiných zařízení.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“113″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“7″ number_of_columns=“5″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]