Za stížnost považujeme každé podání nebo sdělení, které stěžovatel za stížnost považuje a kdežádá nápravu nebo prošetření věci. Tyto stížnosti jsou předány vedoucí sociálního úseku.

Za podnět či připomínku považujeme jakýkoliv návrh, který by mohl vést ke zkvalitnění služby. Tyto podněty či připomínky jsou předány ředitelce Domova u rybníka Víceměřice.

Pochvaly a stížnosti je možné podat těmito způsoby:

  • Ústně
  • Písemně – anonymně, elektronicky

PÍSEMNĚ

  • na adresu poskytovatele, zřizovatele, do formuláře pro podání stížnosti na kterémkoliv oddělení nebo u sociální pracovnice.

Anonymně

do schránek, které jsou umístěny:

  • Domov č. 1 – na oddělení XI., na chodbě mezi oddělením VIII. a X.
  • Domov č. 2 – na VII. oddělení, na chodbě mezi oddělením VI. a IX.  
  • Domov č. 3 – na chodbě mezi oddělením V. a I., na chodbě mezi oddělením III. a IV.
  • Vestibul

Elektronicky

pochvala nebo stížnost se vytiskne, zaeviduje, vyřídí, nebo vyplnením online formulářem na našich stránkách 


Online vyplnění formuláře pro pochvalu   Podat pochvalu

Online vyplnění formuláře pro stížnost     Podat stížnost