Již brzy spustíme dietní poradnu, která bude sloužit pro všechny, prioritně pro potřeby zařízení. Veškeré dotazy můžete adresovat několika možnostmi:

 • Písemně na e-mail
 • Osobně v naší poradně v stanoveném čase
Dietní poradna je tu pro Vás v době:
vždy v pondělí 1x měsíčně v čase od 14:00 hod. do 15:00 hod. v kanceláři vedoucí DZR
Pondělí 14:00-15:00 hod.
 

V oblasti dietního stravování bude vám nápomocná naše dietní sestra, která vám ráda zodpoví vaše dotazy týkající se nutrice.


Komunikace je možná prostřednictvím adresy: dietni@domovurybnika.czPoradna slouží pro lidi, kteří hledají odpověď v oblasti výživy a také užitečné informace ohledně dietního režimu.

Poradenství je poskytováno bezplatně.

Dietní poradna slouží k získávání informací, ne na stížnosti!

 

Užitečné informace


Index tělesné hmotnosti především známý pod zkratkou BMI, vyjadřuje poměr hmotnosti a výšky člověka. Je to jeden z nejzákladnějších hodnotících kritérií pro stanovení optimálního habitu (vzhled organismu). Při výsledné hodnotě je potřeba vzít v úvahu věk, pohlaví a také celkový vzhled člověka, protože BMI nedělá rozdíl mezi obsahem tuku a svalů.

Index BMI je možné spočítat vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky:

Tabulka hodnot BMI
Podváha  < 18,5
Normální hmotnost  18,5–25,0
Nadváha  25,1–30,0
Obezita  30,1–40,0
Morbidní obezita  > 40

 

Dieta NPO (N) – Nic Per Os (Nic) – Nemocný bude o hladu

 • Dieta 0S – čajováčaj neslazený nebo slazený; u nemocných s nemožností příjmu per os.
 • Dieta 2 – šetřící; u nemocných s poruchami trávicího traktu, u nemocných ve stresových a zátěžových stavech, např. při akutním cévním onemocnění.
 • Dieta 3 – základní, racionální strava; u dospělých pacientů a starších dětí, kteří nevyžadují dietní omezení.
 • Dieta 4S – s vyloučením volného tuku; u nemocných s akutním zánětem slinivky břišní a záněty žlučníku v období převodu na příjem ústy.
 • Dieta 4 – s omezením tuku; u chronických onemocnění jater, slinivky a žlučníku, obvykle po převodu z přísnější 4S.
 • Dieta 5 – bezezbytková – při onemocnění dolní části GIT
 • Dieta 6 – nízkobílkovinná; u nemocných s chronickým selháváním ledvin.
 • Dieta 8 – redukční; u nemocných s obezitou nevyžadujících šetřící úpravu diety, u nemocných s hyperlipoproteinemií, u obézních diabetiků 1. a 2. typu, obvykle obsahuje stále přes 5 000kJ na den a je tedy poměrně málo přísná.
 • Dieta 9 – diabetická; u nemocných s DM 1. typu a u diabetiků 2. typu bez potřeby redukovat.
 • Dieta 9S – diabetická šetřící; diabetická varianta šetřící diety.
 • Dieta 10 – neslaná; obvykle již není součástí dietního systému, neboť všechny diety se primárně připravují bez příměsi soli a dle potřeby se dosolují.
 • Dieta 11 – výživná; u nemocných s vyšší energetickou potřebou a snahou o vzestup hmotnosti.
 • Dieta 12 – batolecí; u dětí od 1,5–3 let věku.
 • Dieta 13 – dětská; u dětí od 3–15 let.
 • Dieta BLP – bezlepková; u nemocných, kteří trpí nesnášenlivostí lepku (celiakie).
 • Dieta dialyzační s nízkým obsahem fosforu; u nemocných léčených hemodialýzou, peritoneální dialýzou.

Obvykle dnes existují i vegetariánské varianty diet.