Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce. Zastupitelstvo obce Víceměřice jmenuje a odvolává statutární orgán příspěvkové organizace. Ředitel organizace odpovídá zastupitelstvu obce Víceměřice za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vyplývající ze statutu ředitele a zajišťuje dodržování obecně závazných právních předpisů.

Organizační struktury


Ředitel (statutární zástupce): Mgr. Felipe Sánchez López, MBA

582 305 244 721 269 387 reditel@domovurybnika.cz

Vedoucí ekonomického úseku (zástupce ředitele): Ing. Pavla Václavíčková

582 305 245 773 603 153 ekonom@domovurybnika.cz

Vedoucí aktivizačního úseku (zástupce ředitele): Blanka Novotná

582 305 242 775 540 113 primapece@domovurybnika.cz

Vedoucí sociálně-zdravotního úseku: Bc. Alena Skřivánková

582 305 233 775 401 131 socialni@domovurybnika.cz

Vedoucí provozního úseku: Jan Kubíček

582 388 111 602 396 851 provozni@domovurybnika.cz