Sociální úsek je zřízen Domovem u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace za účelem poskytování sociálních služeb. Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy, případně si s Vámi domluvíme osobní schůzku, při které Vám poskytneme všechny informace o sociální službě, které potřebujete vědět.

Našim uživatelům poskytujeme:
Uživatelům nabízíme:
 • maximální podporu
 • respektování práv, lidské důstojnosti, přání a individuálních potřeb
 • pomoc při zajišťování osobních záležitostí
 • podporu kontaktů s blízkými osobami a vnějším prostředím
 • srozumitelné informace o pobytu a bezpečné prostředí
 • sociální ochranu, případně zprostředkování právní ochrany
 • podporu mezilidských vztahů mezi uživateli navzájem
 • ubytování, stravování...
 • pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní osobu
 • ošetřovatelskou péči včetně rehabilitace
 • lékařskou péči
 • aktivizační činnosti
 • volnočasové aktivity, kroužky, sociálně-terapeutické činnosti
 • zooterapii
 • skupinové hry, cvičení a trénování paměti
 • muzikoterapii
 • naše kaplička poskytuje duchovní péči
 • Rádi Vám poskytneme všechny informace o sociálních službách, které v našem Domově nabízíme. Průvodce přijetím čti…

  Sociální poradna

  Zde můžete zanechat Váš vzkaz.


  Vedoucí sociálně-zdravotního úseku:

  Bc. Alena Skřivánková  +420 582 305 233     +420 775 401 131     Alena.Skrivankova@domovurybnika.cz

  Sociální pracovnice DOZP: Bc. Eva Moudrá  +420 588 887 550     Eva.Moudra@domovurybnika.cz

  Sociální pracovnice DZR, DS: Marcela Balášová, DiS.  +420 588 887 550     Marcela.Balasova@domovurybnika.cz

  Sociální pracovník DOZP, CHB: Mgr. Ivo Růžička  +420 582 305 247     Ivo.Ruzicka@domovurybnika.cz