Domov u rybníkaVíceměřice

Aktivizační činnost


Aktivizační činnost je služba vycházející ze zjištěných potřeb, přání a cílů jednotlivých uživatelů sociálních služeb. Důležitým faktorem  této aktivity je změna každodenního stereotypu. Cílem této činnosti je aktivizace uživatelů, vyplnění jejich volného času, prevence proti psychickým obtížím.

Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace plánuje a provádí činnosti individuální i skupinové, které jsou zaměřeny na nácvik a upevňování psychických, sociálních a motorických schopností a dále na nácvik a udržení soběstačnosti.


Aktivizační činnosti mají vést k podpoře a prevenci proti poklesu funkcí v oblasti fyzické, duševní i sociální tak, aby závislost uživatelů na našich službách byla co nejmenší.


Košíkářská dílna

Košíkářství má v Domově u rybníka hluboké kořeny. Vše začalo příchodem košíkářského mistra Františka Galandy do Víceměřic a bylo rozhodnuto, že ve víceměřickém domově bude založeno košíkářství. Vlastní práce v košíkářské dílně začala v roce 1952. Organizace každoročně sklidí asi 200 q kvalitního košíkářského  proutí. Do sklizně se pod dohledem zkušených instruktorů zapojují uživatelé, pro které je práce aktivizační činností. Od sklizně proutí v proutníku, až po samotný výrobek následuje složitý proces, který zahrnuje vaření, loupání a zrání proutí, které se pak splétá do požadovaného výrobku. Organizace si získala popularitu po celém území naší republiky kvalitou svých košíkářských výrobků.


Tkalcovská dílna

Velmi žádaným není jen košíkářské zboží, ale také tkané koberečky. Tkaní koberců a předložek patří k akivizačním činnostem, které u uživatelů přispívají k rozvoji jemné motoriky. Dnes je v dílně 5 stavů, na nichž pracuje 6 tkalců. Dříve se koberce tkaly ze starých textilií, dnešní výrobky jsou však proslulé i kvalitním materiálem. Tkají se ze zbytků mohérových šál, které dostáváme sponzorským darem přímo od výrobce. Zruční tkalci za den dokáží vyrobit i několik metrů koberců s atraktivními vzory.


Keramická dílna

Keramický kroužek je v Domově založen od roku 2013 a je tedy nejnovější aktivizační činností. Původně byl zřízen v místnosti na košikářské dílně, avšak od 1. 1. 2014 probíhá na nově otevřeném Chráněném bydlení v aktivizační místnosti ve Víceměřicích.
Kroužek navštěvují dvakrát týdně průběžně všichni uživatelé z Domova. Cílem kroužku je naučit uživatele znalostem a řemeslným dovednostem, umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie uživatelů či rozvoji citu pro práci s materiálem. Obsahem kroužku, je pak správné zpracování hlíny, válení, vykrajování, barvení (glazování) a především tvoření různých jednoduchých výrobků. Uživatelé si v kroužku procvičí nejen jemnou motoriku, ale i paměťové a rozumové schopnosti.

Keramická dílna je jedenkrát týdně přístupná pro veřejnost.


Hospodářství

Někteří uživatelé se rádi zapojují do zahradnických prací. Několik dalších uživatelů se věnuje chovatelství zvířat. Jako zkušení hospodáři se starají o kačeny, slepice, andulky, holuby, prasata, kozy a další zvířata. Na jaře se těší z narozených mláďat. Navazují tak na starou tradici. Rozsáhlé hospodářství provozovaly již sestry dominikánky, které zařízení založily.


Hudební skupina KLUCI

Domov u rybníka Víceměřice se může pochlubit hudební skupinou KLUCI, která pravidelně zkouší a vystupuje na nejrůznějších akcích. Hudbu a písničky si uživatele vybírají převážně sami.


Trénink paměti

Procvičováním funkcí, jako jsou paměť, pozornost, řeč, prostorová orientace dáváme uživatelům možnost řešit různé úkoly, pamatovat si nové poznatky a upevňovat již dříve získané vědomosti, přizpůsobovat se stále se měnícím podmínkám apod.

Trénink paměti jsme zařadili z důvodu udržení stávajících mentálních schopností, podporu sebevědomí, zvyšování soběstačnosti bez psychické zátěže a stresu.

Paměť posilujeme za pomoci různých her (doplňovačky, křížovky, společenské a vědomostní hry), dále učení textu písní, orientace v čase, místě a osobách aj.


Podpora komunikačních dovedností

Řeč je velmi důležitým prostředkem socializace. Uživatelé s mentálním postižením mívají často nedostatky v oblasti komunikačních dovedností, čímž se obtížně začleňují do společnosti. Nedokáží vyjádřit svá přání ani potřeby a nemají tak možnost rozhodovat samy za sebe. Osoba, která o uživatele pečuje, zpravidla rozhoduje ve všech oblastech jeho života.

Podporou komunikačních dovedností uživatelů se snažíme umožnit uživateli vyjádřit nejen svá přání a potřeby, ale i nesouhlas. Tato podpora spočívá jak v nácviku komunikace nonverbální – pohled, mimika, gestikulace, tak komunikace s pomůckami – předměty, obrázky, fotografie. Používání piktogramů zařazujeme u uživatelů, kteří nemohou požívat mluvenou řeč a mohou tímto způsobem vyjádřit své pocity a potřeby, pomáhá jim při rozhodování a umožňuje zapojení do konverzace. Používané techniky jsou vždy přizpůsobovány potřebám uživatelů.


Nácvik sociálních dovedností

Život v osamocení, strádání somatickým či duševním onemocněním může vést k defenzivnímu chování. Zvláště lidé závislí na péči personálu dané sociální služby, potřebují citlivý přístup k jejich životní situaci. Rozvíjet sociální dovednosti je důležité i v dospělosti. Stejně důležité je umět komunikovat a správně se vyjadřovat. Posilování a rozvoj sociálních dovedností se ukazuje jako způsob podpory sebeuvědomování lidí v každém období jejich života. Získané sociální dovednosti pomáhají lidem s handicapem rozvíjet sebedůvěru, vedou je ke spolupráci, rozvíjí se jejich emoční inteligence. Cílem nácviku sociálních dovedností je začlenění osob s handicapem do společnosti.

Nácvik sociálních dovedností je zaměřena především na oční kontakt, sebeprezentaci, úsměv, pozdrav, rozvoj verbální a neverbální komunikace, vzdělávání, nácvik denních činností, práce s informacemi, využití různých služeb, etika chování při různých činnostech a obstarávání osobních záležitostí na úřadech.


Pracovní aktivity

V pracovních aktivitách je nutné pracovat s uživateli individuálně v závislosti na jejich momentálním zdravotním a psychickém stavu a také na aktuálním zájmu o danou činnost. Zaměřujeme se na zdokonalování pracovních technik, které v současnosti uživatel zvládá , nebo naučení pracovní aktivity nové. Mezi oblíbené a hojně navštěvované pracovní aktivity patří hospodářství, kde se uživatelé starají o domácí zvířata; zahrada, kde spolupracují při výsadbě, zalévání a sklizni zeleniny a ovoce; tkalcovská dílna, kde na tkalcovském stavu vyrábí koberečky, nebo košíkářská dílna, kde se uživatelé učí plést koše. Uživatele také vedeme k co největší samostatnosti v běžných denních činnostech, jako jsou úklid osobních věcí, mytí nádobí, třídění odpadu apod.

Cílem pracovních aktivit je vytvoření pozitivnícho vztahu k manuálním činnostem, mít povědomí o pracovních činnostech a mít radost z vykonané práce.


Pohybové aktivity

Jsou určeny pro všechny uživatele s různým stupněm postižení. Z tohoto důvodu jsou rozdělěny podle obtížnosti od přizpůsobivých sportů, plavání, slalomových a překážkových drah, šlapání na rotopedu, hod a driblování míčem až po jednodušší formy pohybu – procházky, hmitání a úchopové aktivity. Všechny pohybové činnosti mají společný cíl. Vedou k udržení a rozvoji tělěsné a fyzické kondice, obratnosti a jemné motoriky. Bez rozvoje pohybových schopností uživatelů se jen těžko dají rozvíjet ostatní oblasti uživatele.


Hudební aktivity

Velmi důležitá a mezi uživateli oblíbená je aktivita hudební. Zaměřena je na zpěv a poslech oblíbených písní, rytmická cvičení, hra na jednoduché (orffovy nástroje).

Cílem je odreagování a relaxace, procvičování paměti (opakování textu písní), procvičování jemné a hrubé motoriky, udržení rytmu.


Společenské akce

Společenské akce se konají několikrát do roka, jsou na ně zváni jak rodinní příslušníci uživatelů tak i uživatelé z jiných zařízení.


Oddechová činnost

Procházky jsou nedílnou součástí každodenního života na domovech.

Výlety pořádají jednotlivá oddělení a těší se velkému zajmu. Navštěvujeme hrady a zámky, zoo parky a další zajímavá místa. 

Rekreace pořádá Domov popř. oddělení dle zájmu uživatelů.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6
1
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Počasí

dnes, sobota 23. 10. 2021
polojasno 11 °C 4 °C
neděle 24. 10. jasno 11/2 °C
pondělí 25. 10. jasno 12/2 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6
1
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Partneři

GASL

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.