Zdravotní péče

Jak funguje péče u nás

Zabezpečujeme pro naše uživatele zdravotní péči v rozsahu lékařských a ošetřovatelských činností nepřetržitě. Lékařskou péči zajišťuje řada lékařů, kteří dojíždí k nám nebo ordinují ve své ordinaci. Respektujeme právo uživatelů při svobodné volbě lékaře a výběru zdravotní pojišťovny.

Návštěva lékaře v Domově je pravidelná, v případě odborného vyšetření můžeme zajistit transport a doprovod do zdravotnického zařízení. Akutní zdravotní stavy uživatelů, které ohrožují lidský život vyžadující zásah lékaře, jsou řešeny rychlou záchrannou službou.

Lékařem indikovanou ošetřovatelskou péči zajišťuje kvalifikovaný odborně způsobilý personál. V rámci ošetřovatelské péče je prováděna rehabilitace na všech odděleních Domova. V rehabilitační péči je zahrnuta fyzikální terapie a léčebná tělesná výchova. Skupinová léčebná tělesná výchova je určena pro aktivní i méně zdatné uživatele služby, kteří mají zájem o tuto formu rehabilitace.

Budova ordinace (1)

Naše rehabilitační techniky:

  • ultrazvuk, elektrické stacionární kolo, míčkování, biotronová lampa, cvičení s gumou, cvičení na míči,
  • individuální léčebný tělocvik u uživatelů s degenerativním postižením kloubů (úrazy, totální náhrady),
  • individuální léčebný tělocvik u uživatelů s neurologickým onemocněním (cévní mozková příhoda, Parkinsonova nemoc

Zdravotní péče

Daniela dostálíková

Daniela Dostálíková

Vedoucí zdravotního úseku