Opatrovnictví

Potřebujete poradit se situací týkající se opatrovnictví?

Je to situace, kdy zletilá osoba potřebuje pomoc jiné osoby k ochraně svých práv a k realizaci plnění svých povinností. Jedná se o osobu, která není schopna zcela samostatně jednat. Důvodem této situace bývá zejména neuspokojivý zdravotní stav, věk, duševní onemocnění apod.

Opatrovnictví je upraveno několika zákony, kdy těmi nejdůležitějšími jsou:

  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
  • Zvláštní řízení soudní č. 292/2013 Sb.
Domov-duchodce a sestra
Opatrovnictví 1

Kde lze získat více informací k výkonu opatrovnictví?

Podrobnější informace lze získat na každém úřadě obce s rozšířenou působností, a to u sociálních pracovníků, kteří mohou poskytnout potřebnou pomoc a podporu v rámci sociálního poradenství.

Průvodce opatrovnictvím

Potřebujete poradit kontaktujte nás.

Alena skřivánková

Bc. Alena Skřivánková

Vedoucí sociálního úseku